President

Dr. Pragati Khalatkar

Secretary

Dr. Deepti Kiratkar

OFFICE BEARERS

President

Dr. Pragati Khalatkar

Secretary

Dr. Deepti Kiratkar

Imm. Past President

Dr. Nirmala Vaze

Vice President

Dr. Kshama Kedar

Vice President

Dr. Alka Mukherjee

Joint Secretary

Dr. Ujjwala Kedare

Treasurer

Dr. Sheela Jain

Clinical Secretary

Dr. Sulbha Joshi

EXECUTIVE MEMBERS

Dr. Alka Kumar
Dr. Kanchan Sortey
Dr. Mrudul Chande
Dr. Nandita Sanyal
Dr. Ragini Mandlik
Dr. Sindhu Bhute
Dr. Swati Bhave
Dr. Shilpi Sud
Dr. Shubhangi Wairagade
Dr. Vinita Agrawal
Dr. Vaidehi Marathe
Dr. Avinash Gavande

ADVISOR

Dr. Manjula Rohatgi
Dr. Uday Bodhankar
Dr. Ujjwala Deshmukh
Dr. Vasant Khalatkar